Naše firma je oprávněnou osobou ke sběru odpadu a provozovatelem mobilního 
    zařízení ke sběru nebo výkupu odpadu, na základě rozhodnutí KúSk - OŽPaZe, 
                č.j. 054817/2014/KUSK (dle §14 odst.1 zákona 185/2001Sb.)
                
 Identifikační číslo: CZS01758  
 

Poskytujeme služby

 • přistavení a odvoz kontejnerů 
 • dovoz písku, štěrku, betonu, recyklátu, zeminy a stavebních materiálů 
 • dovoz zboží a materiálu dle dohody 
 • dovoz uhlí 
 • prodej palivového dřeva a dovoz palivového dřeva (sezonní)
 • dlouhodobé pronájmy kontejnerů
 • převoz stavební a zahradní techniky
 • likvidace černých skládek
 • v zimním období úklid a odvoz sněhu z parkovišť nebo manipulačních ploch
 • pravidelné svozy velkoobjemových odpadů nebo živnostenského odpadu
 • pískování a tryskání (viz. odkaz vlevo)


Zajišťujeme přistavení kontejnerů na 

 • stavební a demoliční sutě
 • směsný komunální i živnostenský odpad
 • biologicky rozložitelný odpad
 • kovový, papírový, plastový i netříděný odpad
 • převoz osobních vozidel
 • převoz zboží a materiálu dle dohody do 4t a schválených rozměrů
     


Lokalita služeb
 • pomyslný trojúhelník PRAHA ZÁPAD - KLADNO - BEROUN


Naše služby jsou určeny pro

 • občany
 • podnikatele - stavební firmy, autoservisy, sklady a velkoobchody 
 • obce a státní instituce